Ціна: UAH 100


Стаховська Наталя Михайлівна

Відносини в праві соціального забезпечення

 

Анотація: Визначаються нові підходи до теорії соціально-забезпечувальних правовідносин відповідно до сучасних процесів реформування національної системи соціального забезпечення та переведення її на страхову основу. Розроблена комплексна класифікація правовідносин з соціального забезпечення. Здійснено порівняльний аналіз основних їх видів. На підставі аналізу практики розгляду спорів, що виникають внаслідок порушення прав громадян на соціальне забезпечення, сформульовані конкретні пропозиції по удосконаленню діючого законодавства у сфері соціального забезпечення.

Дата захисту: 14.03.2001

Місце захисту: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Науковий керівник: Безугла Ярослава Іванівна, к.ю.н., доц., 12.00.05. .