Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Беляневич Вадим Едуардович

Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України.

 

Анотація: Дисертація містить комплексний аналіз норм законодавства, існуючих правових засобів захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання у випадках видання державними та іншими органами актів, що не відповідають законодавству, процесуальних особливостей арбітражного провадження у справах про визнання недійсними таких актів, а також особливостей окремих категорій справ залежно від суб'єктивного складу справи (органу, який видав оспорюваний акт). В дисертації вперше зроблено висновок про те, що справи про визнання недійсними актів державних та інших оргаінв, які підвідомчі арбітражним судам, не відносяться до справ позовного провадження, а повинні розглядатися в порядку окремого провадження по процедурі встановлення фактів, що мають юридичне значення. Цей висновок визначає напрями подальшого вдосконалення фактів, що мають юридичне значення. Цей висновок визначає напрями подальшого вдосконалення норм арбітражного процесуального законодавства, що регулюють розгляд цієї категорії справ. Результатом дослідження стали пропозиції щодо внесення змін в Закон України `Про арбітражний суд` та Арбітражний процесуальний кодекс України.

Дата захисту: 28.02.2001

Місце захисту: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Науковий керівник: Щербина Валентин Степанович, д.ю.н., проф., 12.00.04. .