Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Котелевець Алла Вікторівна

Актуальні питання правозастосовчої діяльності у галузі екології.

 

Анотація: Об'єктом дослідження є повноваження органів правозастосування, встановлені законодавством України. Мета наукового дослідження - комплексне дослідження основних питань вказаної теми і визначення шляхів вдосконалення правозастосовчої діяльності з урахуванням загальних питань цієї діяльності, розроблених в загальній теорії права, та особливостей еколого-правової діяльності по застосуванню екологічних норм права. При проведенні дослідження були використані такі наукові методи: історичний логіко-юридичний, системно-структурний, порівняльноправовий, статистичний. Теоретичне значення роботи полягає в тому, що проведене комплексне дослідження як за сферами екології, так і за суб'єктами правозастосування сприяє подальшому розвитку інституту правозастосовчої діяльності у сфері екології. Практична важливість дисертації полягає у тому, що її висновки і окремі рекомендації можуть бути використані в роботі по вдосконаленню законодавства та методичних рекомендацій для студентів юридичних вузів, а також при викладенн і курсу `Екологічне право України`. Наукова новизна дослідження полягає в першому комплексному дослідженні питань правозастосовчої діяльності у сфері екології з моменту виникнення самостійної і незалежної держави України. З якісно нової позиції запропоновано поняття правозастосовчої діяльності у сфері екології, Основні теоретичні положення та висновки дисертації висвітлені на науково-практичних межкафедральних семінарах, знайшли відбиття в наукових публікаціях і використаня у навчальному процесі.

Дата захисту: 02.11.2000

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Попов Василь Костянтинович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .