Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Волинка Катерина Григорівна

Механізм забезпечення прав і свобод особи: питання теорії і практики

 

Анотація: В дисертації досліджується соціально-юридична сутність механізму забезпечення прав і свобод особи. Зроблено висновки про соціальне призначення і функції даного механізму, про форми забезпечення прав і свобод особи. Проаналізовано структуру механізму забезпечення прав і свобод та його складові елементи, в якості яких розглядаються правовий статус особи як юридична передумова забезпечення прав і свобод, система юридичних засобів та загальносоціальні умови забезпечення прав і свобод особи. Аналіз сучасного суспільно-політичного розвитку України надав можливість виробити конкретні практичні рекомендації стосовно вдосконалення механізму забезпечення прав і свобод.

Дата захисту: 12.01.2001

Місце захисту: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Науковий керівник: Бабкіна О.В., д.політ.н., проф., 23.00.03. .