Ціна: UAH 100


Тихий Павло Володимирович

Еколого-правове регулювання спеціального використання дикої фауни

 

Анотація: Дисертацію присвячено питанням еколого- правового регулювання суспільних відносин, які складаються з приводу вилучення диких тварин із природного середовища для задоволення матеріальних та духовних потреб. Аналізуються правові ознаки, що характеризують диких тварин у якості об`єктів відповідних правовідносин. Визначаються ознаки та поняття спеціального використання дикої фауни, а також аналізуються критерії поділу вказаної діяльності на окремі різновиди. Досліджуються питання про суб`єктний склад та юридичний зміст відповідних правовідносин. Узагальнюються положення про підстави і процедури виникнення та припинення цих правовідносин. Досліджуються особливості правового регулювання суспільних відносин які складаються у зв`язку із здійсненням окремих різновидів спеціального використання дикої фауни.

Дата захисту: 02.11.2000

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Гетьман Анатолій Павлович, д.ю.н., проф., 12.00.06. .