Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Янкова Олена Степанівна

Правове регулювання статутного фонду комерційних організацій

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: господарське законодавство України, що регламентує майнові та немайнові відносини під час інвестування коштів для створення комерційної організації, ії статутного фонду, а також ії взаємовідносини із засновниками, кредиторами, державними органами. Мета дослідження: обгрунтування пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення чинного законодавства України, що регламентує процес формування й змінювання статутного фонду комерційної організації та правозастосовчої практики з цих питань. Методи дослідження і апаратура: формально-логічний, діалектичний, історичний, системно-структурний, порівняльно-правовий, методи аналізу та синтезу. Теоретичні і практичні результати: заповнення прогалин у законодавстві, яке регламентує створення економічних передумов для участі підприємств в комерційному обігу, майнову основу господарювання юридичними особами як професійними учасниками ринку, викладені у роботі висновки та пропозиції можуть бути використані у практиці створення комерційних орг анізацій, під час вирішення майнових суперечок між учасниками та заснованою ними комерційною організацією, а також для удосконалення чинного законодавства, окремі положення дисертації використовувалися під час розробки проекту Закону України `Про недопущення легалізації злочинних доходів`, у ході доробки проекту Господарського (Комерційного) кодексу України, розроблено спецкурс `Правове регулювання створення суб'єктів господарської діяльності` та його методичне забезпечення. Новітність: здійснено у монографічному плані комплексний науковий аналіз відносин, які виникають під час створення економічних передумов участі підприємства у комерційному обороті, обгрунтована доцільність запровадження до господарського законодавства України категорій заявленого та сплаченого статутного фонду, вперше сформульовано загальні принципи формування статутного фонду комерційної організації та запропоновано механізм контролю за майновим станом комерційної організації протягом усього періоду її існування. Галузь використання: нор мотворчі органи в Україні, міністерства й відомства, органи місцевого самоврядування та регіонального управління, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 28.09.2000

Місце захисту: Донецький державний університет

Науковий керівник: Михайлін С.З., д.ю.н., проф., 12.00.04. .