Ціна: UAH 100


Погорелов Євген Валентинович

Кодифікаційна діяльність в правовій системі України (загально-теоретичний аспект)

 

Анотація: У дисертації досліджуються загальнотеоретичні та загальнометодологічні питання комплексного аналізу кодифікаційної діяльності в правовій системі України. Особливу увагу приділено дослідженню форм удосконалення законодавства, кодифікації як формі систематизації та удосконалення законодавства. Значне місце в роботі займає аналіз загальнотеоретичних аспектів системи права і системи законодавства як методологічного підгрунтя кодифікаційної діяльності в Україні. Враховуючи накопичений в юридичній науці і практиці досвід стосовно розробки відповідних проблем, дисертаційна робота подає новий рівень теоретичного осмислення і узагальнення цих проблем, формулювання рекомендацій щодо оптимізації кодифікаційного процесу в Україні. Ключові слова: удосконалення законодавства, систематизація законодавства, кодифікаційна діяльність, кодифікаційна політика, система права, норма права, система законодавства, нормативно-правовий припис, кодифікаційний акт, кодифікаційна технологія.

Дата захисту: 27.10.2000

Місце захисту: Університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Євграфов Павло Борисович, к.ю.н., доц., 12.00.01. .