Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Стешенко Тетяна Віталіївна

Виборчі комісії: правовий статус і організація роботи

 

Анотація: Юридична природа, функції, форми і методи діяльності виборчих комісій, проблеми нормативного регулювання і реалізації їх повноважень. Методами дослідження є: діалектико-матеріалістичний, історико-правовий, порівняльно-правовий, структурно-функціональний, соціологічний, статистичний. Вперше у вітчизняній науці конституційного права на теоретичному рівні проаналізовано правовий статус виборчих комісій,їх сутність, функції, компетенцію, характер взаємовідносин з іншими органами публічної влади, форми і методи їх роботи. Сформульовані в дисертації висновки і рекомендації можуть бути використані при вдосконаленні виборчого законодавства, в науково-дослідницькій роботі, в учбовому процесі. Планується видання монографії. Вдосконалення чинного законодавства щодо статусу і компетенції виборчих комісій. Сферою використання є правотворча, науково-дослідницька діяльність, учбовий процес.

Дата захисту: 27.10.2000

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Воронов Микола Павлович, к.ю.н., проф., 12.00.02. .