Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Літінас Іоанніс

Правове регулювання відносин України та ЄС у сфері здійснення інвестицій.

 

Анотація: Дисертація присвячена аналізу міжнародно-правового регулювання інвестиційної діяльності між Україною та ЄС. Розглянуто становлення та розвиток правового механізму співпраці України та ЄС у сфері інвестиційної діяльності, досліджена його юридична природа, визначено основні напрямки його удосконалення у світлі еволюційних положень Угоди про партнерство і співробітництво. Особлива увага приділена з'ясуванню способів регулювання інвестиційної діяльності у відносинах між Україною та ЄС. Досліджуються основні елементи механізму міжнародно-правового регулювання інвестиційної діяльності між Україною та ЄС. Відповідну увагу приділено аналізу особливостей міжнародного договірного механізму. Показано характер та структуру інституційного механізму співробітництва між Україною та ЄС у галузі інвестиційної діяльності. Висвітлені форми і способи зближення національного законодавства України в галузі інвестиційної діяльності з правом ЄС.

Дата захисту: 07.09.2000

Місце захисту: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: Муравйов Віктор Іванович, к.ю.н., доц., 12.00.11