Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Кузьміна Світлана Анатоліївна

Захист інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність юридичних засобів, які становлять механізм, спрямований на запобігання виникнення недобросовісних дій у конкурентних відносинах. Мета дослідження: правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного антимонопольно-конкурентного законодавства, а також аналіз практики застосування способів запобігання та припинення недобросовісної конкуренції в господарській діяльності, розробка на підставі результатів, отриманих під час проведення дослідження, практичних рекомендацій з удосконалення антимонопольно-конкурентного законодавства України. Методи дослідження і апаратура: діалектичний метод пізнання з використанням наукових методів теоретичного, формально-логічного, системного, структурно-функціонального, нормативно-порівняльного аналізу. Теоретичні і практичні результати: розроблені практичні рекомендації з удосконалення національного антимонопольно-конкурентного законодавства України, які були використані в проекті Господарського (Комерційного) кодексу України (Глава 6. `Розвиток екон омічної конкуренції та обмеження монополізму`). Розробки автора можуть бути використані: при розробці відомчих нормативних матеріалів і практичних заходів, спрямованих на припинення недобросовісних конкурентних дій в процесі господарської діяльності, студентами та викладачами юридичних та економічних вузів під час проведення науково-дослідних робіт та в учбовому процесі з курсу `Антимонопольно-конкурентне право` та спецкурсу `Захист від недобросовісної конкуренції`. Новітність: вперше виконане комплексне дослідження, присвячене проблемам реалізації механізму захисту інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції, обгрунтовано місце і роль конкурентного права в господарському праві України, його взаємозв'язок з антимонопольним правом України, визначено притаманні конкурентному праву України форми та способи захисту інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуренції, конкретизовано і специфіковано механізм захисту інтересів суб'єктів господарювання від недобросовісної конкуре нції, внесено зміни та доповнення до діючого антимонопольно-конкурентного законодавства України, визначені напрямки підвищення ефективності застосування національного антимонопольно-конкурентного законодавства. Галузь використання: нормотворчі органи в Україні, міністерства й відомства, органи Антимонопольного комітету України, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 08.06.2000

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Знаменський Г.Л., д.ю.н., проф.,член-кор. АПНУ, 12.00.04