Ціна: UAH 100


Талдикін Олександр Васильович

Адміністративно-поліцейський апарат царизму в Україні у ХVIII - першій половині XIX ст.

 

Анотація: Дисертація присвячена історії адміністра-тивно-поліцейських органів Росії на українських землях у ХVIII - першій половині XIX ст. В роботі досліджені питання утворення, існування та розвитку адміністративно-поліцейських органів Росії в Україні, їх структура, склад, функції, особливості. Встановлено, що царизм, не визнаючи за Україною права на державне існування, розглядаючи її територію лише як частину Російської імперії, розгорнув протягом ХVIII - першої половини XIX ст. поступове знищення державності українських земель, заміну їх власних, історично сформованих органів управління загаль-ноімперськими органами місцевого управління, у компетенції яких були поліцейські функції. Ключові слова: адміністрація, адміністративний апарат, губернія, закони, органи місцевого управління, поліція, право.

Дата захисту: 04.07.2000

Місце захисту: Університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Ярмиш Олександр Назарович, д.ю.н., проф., 12.00.01