Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Ливинець Владислав Павлович

Правове регулювання діяльності акціонерних товариств

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: правові норми, що регулюють відповідальність засновників, майнові вимоги та захист майнових прав акціонерів, а також інші правові норми України, окремих країн. Мета дослідження: розробка організаційно-правового механізму управління діяльністю акціонерних товариств (АТ) в умовах перехідного періоду з акцентом на посилення правового захисту інтересів акціонерів та інвесторів. Методи дослідження і апаратура: діалектичний метод пізнання дійсності, порівняльно-правовий аналіз та узагальнення, економіко-математичні методи, аналіз законодавства України, деяких зарубіжних країн, ЄС. Теоретичні і практичні результати: обґрунтовано необхідність удосконалення принципів розподілу функцій володіння й управління власністю в АТ, визначено основні проблеми узгодження інтересів засновників, акціонерів і третіх осіб на весь термін функціонування АТ, визначено поняття `внеску акціонера` як сукупності вартості придбаного пакету акцій, що відбиває частку акціонера на участь у правах товариства, визначе но критерії для розрахунку оптимального розміру статутного фонду та періоду вторинної емісії акцій, матеріали дослідження використано при розробці програм навчальних курсів `Комерційне право` та `Правові основи підприємницької діяльності` для курсантів вищих навчальних закладів МВС України. Новітність: визначено особливості розподілу функцій управління та володіння власністю в акціонерних товариствах виходячи з двоякості юридичної природи акцій та правовий статус статутного капіталу, розроблено механізм економіко-правової регламентації вторинної емісії акцій та розподілу акціонерного капіталу, обґрунтовано пропозиції щодо створення реального власника у процесі приватизації та підвищення інвестиційної привабливості товариств. Галузь використання: Фонд державного майна України та інші нормотворчі органи, акціонерні товариства, особливо відкриті акціонерні товариства, створені в процесі приватизації, вищі учбові заклади.`

Дата захисту: 08.06.2000

Місце захисту: Луганський інститут внутрішніх справ МВС України

Науковий керівник: Розовський Б.Г., д.ю.н., проф., 12.00.04