Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Середа Григорій Порфирович

Організаційно-правові аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації, перевірці та вирішенні заяв і повідомлень про злочини

 

Анотація: Дисертацію присвячено дослідженню проблем прокурорського нагляду при прийманні, реєстрації, перевірці та вирішенні заяв і повідомлень про злочини. Обгрунтовується необхідність аналізу місця і ролі прокуратури в системі розподілу влади. Зроблено комплексний аналіз функцій прокурора на стадії порушення кримінальної справи, визначені особливості його діяльності у кримінальному процесі. У дисертації сформульовані концептуальні положення, обгрунтовані нові пропозиції і висновки щодо досліджуваних питань. Методи - діалектичний, загально-науковий та метод системного аналізу і синтезу існуючих теоретичних розробок інституту прокурорського нагляду. Сформульовані в дисертації висновки і рекомендації можуть бути використані в удосконаленні Закону України `Про прокуратуру`, Кримінально-процесуального кодексу, в науково-дослідницькій роботі, в практичній діяльності правоохоронних органів, інших посадових осіб, в учбовому процесі. Планується видання монографії. Сферою використання є законотворча, судова, науково-дос лідницька діяльність, учбовий процес.

Дата захисту: 17.06.2000

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Грошевий Ю.М., д.ю.н., проф., 12.00.10