Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Суровська Лариса Іванівна

Удосконалення юридичних гарантій при притягненні працівників до матеріальної відповідальності.

 

Анотація: Дисертація присвячена дослідженню особливостей та проблемам удосконалення юридичних гарантій при притягненні працівників до матеріальної відповідальності функції, відмежування від інших видів відповідальності, підстави розмежування видів і форм матеріальної відпо- відальності, проблеми правового регулювання матеріаль ної відповідальності працівників недержавних підпри- ємств. Внесено конкретні Пропозиції щодо вдосконален ня чинного законодавства про працю з питань юридич- них гарантій при притягненні до матеріальної відповідаль- ності.

Дата захисту: 16.06.2000

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Жигалкін Павло Іванович, к.ю.н., проф., 12.00.05