Ціна: UAH 100


Чапічадзе Яна Олександрівна

Договір факторингу

 

Анотація: Дисертація присвячена комплексному дослідженню факторингових правовідносин, необхідність в якому викликана, в першу чергу, у зв`язку з перетвореннями, що відбулися в банківській сфері, і розвитком ринкових відносин в Україні, неодмінністю приведення діючої нормативної бази у відповідність до світової практики розвитку договірних відносин у даній сфері. У дисертації послідовно досліджено передумови появи і розвитку факторингової угоди за рубежем і в Україні та інших країнах СНД. Визначається юридична природа договору факторингу, його співвідношення з іншими цивільно-правовими договорами. Проаналізовано різновиди договорів факторингу, особливості їх укладання, змісту і виконання. На основі аналізу факторингових правовідносин розроблено пропозиції удосконалення їх законодавчого регулювання в Україні. Ключові слова: банк, факторинг, договір факторингу, фактор, клієнт, боржник, кредитор, поступка прав вимог, боргові вимоги, факторингові зобов`язання.

Дата захисту: 16.06.2000

Місце захисту: Університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Шишка Роман Богданович, к.ю.н., доц., 12.00.03