Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Маркіна Тетяна Георгіївна

Право громадян на зайнятість та форми його реалізації в умовах становлення ринкової економіки.

 

Анотація: В рукопис є дослідженням на монографічному рівні питань ефективності функціонування механізму правового регулювання відносин зайнятості, що включає правотворчу, правозастосувальну і правоохоронну діяльність відповідних державних і недержавних органів. У роботі, з урахуванням положень Конституції України, проаналізовано зміст, основні напрямки і форми державно-правової політики у сфері зайнятості населення в умовах становлення ринкової економіки, рівень і обсяг її законодавчого забезпечення. Сформульовані пропозиції щодо удосконалення відносин зайнятості, запропоновані зміни до окремих статей КЗпП і Закону України `Про зайнятість населення`, нові статті до цих законів. Ключові слова: право на працю, право на зайнятість, правовий статус безробітного, правове регулювання зайнятості, правові гарантії зайнятості, державна служба зайнятості.

Дата захисту: 31.03.2000

Місце захисту: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

Науковий керівник: Барабаш О.Т., к.ю.н., проф., 12.00.05