Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Савченко Анатолій Олександрович

Правове регулювання праці професорсько-викладацького складу вищих закладів освіти Міністерства внутрішніх справ України.

 

Анотація: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань правового регулювання службово-трудової діяльності професорсько-викладацького складу системи освіти Міністерства внутрішніх справ. Особлива увага звертається на обгрунтування місця й ролі відомчої освіти в системі національної освіти. Отож, відомча освіта Міністерства внутрішніх справ бачиться як невід'ємна складова єдиної державної безперервної освітянської системи України. Але, на відміну від орієнтації на підготовку спеціалістів широкого профілю, вона передусім повинна бути спрямована на якісне кадрове забезпечення конкретних напрямків функціонування органів внутрішніх справ. Розширення мережі вищих закладів освіти системи Міністерства внутрішніх справ зробило актуальними питання правового захисту та соціального забезпечення їх професорсько-викладацького складу. Системне дослідження чинного нормативно-правового забезпечення діяльності професорсько-викладацького складу органів внутрішніх справ України дозволило висунути ни зку дієвих пропозицій щодо його удосконалення, зокрема, у сфері прийняття та звільнення означеної категорії працівників, їх робочого часу і часу відпочинку. У зв'язку із специфікою службово-трудової діяльності працівників відомчої системи освіти Міністерства внутрішніх справ було розроблено проект спеціального нормативного акту - Положення про правове регулювання праці (служби) осіб професорсько-викладацького складу органів внутрішніх справ України. Ключові слова: правове регулювання, професорсько-викладацький склад, відомча система освіти, службово-трудова діяльність.

Дата захисту: 31.03.2000

Місце захисту: Університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Венедиктов Валентин Семенович, д.ю.н., проф., 12.00.05