Ціна: UAH 100


Дячук Сергій Іванович

`Юридична природа виконання наказу, кримінально-правова оцінка діяння особи, що віддала чи виконала протиправний наказ.`

 

Анотація: В дисертації визначається місце виконання обов'язкового наказу серед обставин, що виключають злочинність діяння. Розглядаються умови правомірності заподіяння шкоди охоронюваним кримінальним законам цінностям у зв'язку з виконанням наказу, межі покори отриманому наказу в різних сферах суспільної діяльності. Уточнюються поняття `наказ`, `правомірний наказ`, `протиправний наказ`, `злочинний наказ` та `явно злочинний наказ`. На підставі проведених досліджень у сфері розмежування правомірної та злочинної поведінки особи, яка заподіює шкоду охоронюваним кримінальним законом цінностям у зв'язку з виконанням наказу, автор пропонує доповнити Загальну частину Кримінального кодексу України нормою `Виконання обов'язкового наказу`. В дисертації визначені загальні критерії кримінально-правової оцінки діяння осіб, що віддали чи виконали протиправний наказ, в основу яких покладено можливі варіанти психічного ставлення таких осіб як до характеру вимог наказу, так і до вчинюваних внаслідок його виконання дій та, при нео бхідності, їх наслідків.

Дата захисту: 03.04.2000

Місце захисту: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка

Науковий керівник: Андрушко Петро Петрович, д.ю.н., проф., 12.00.08