Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Горова Оксана Борисівна

Конституційні громадські права людини в Україні і їх забезпечення міліцією (роль міжнародно-правових норм в цьому процесі)

 

Анотація: Дисертацію присвячено проблемам забезпечення реалізації громадянських прав і свобод, ролі міліції в цій діяльності та її відповідності міжнародно-правовим нормам. На основі теоретичного аналізу юридичної літератури з визначеної проблеми, міжнародних та внутрішньодержавних нормативно-правових актів, проведеного дослідження розглядаються питання становлення, еволюції, змісту, системи громадських прав і свобод. Показано значення діяльності міліції щодо забезпечення реалізації конституційних громадянських прав і свобод людини, визначено особливості такої діяльності, основні форми і методи та викладено конкретні пропозиції і рекомендації щодо вдосконалення вказаної діяльності.

Дата захисту: 24.02.2000

Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ України

Науковий керівник: Олійник Анатолій Юхимович, к.ю.н., доц., 12.00.02