Ціна: UAH 100


Самойленко Олена Олександрівна

Київська міська поліція в середині XIX - на початку ХХ ст.

 

Анотація: Працю присвячено дослідженню проблем становлення, розвитку та функціонування київської міської поліції, правового регулювання її діяльності, матеріально-технічного та кадрового забезпечення та практики організації охорони громадського порядку і боротьби зі злочинністю у вказаний період. Для досягнення даної мети у роботі, зокрема, розглянуто структуру київської міської поліції, її компетенцію, нормотворчість, основні напрямки діяльності, організаційно-штатні зміни, принципи комплектування особового складу, форми та методи роботи. Ключові слова: поліція, київська міська поліція, сискна поліція, загальна поліція, право, Міністерство внутрішніх справ, губернатор, генерал-губернатор, поліцмейстер, реформа, кадри.

Дата захисту: 26.02.2000

Місце захисту: Університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Ярмиш Олександр Назарович, д.ю.н., проф., 12.00.01