Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Матіюк Ірина Олексіївна

Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України)

 

Анотація: `Дисертацію присвячено дослідженню актуальної проблеми створення та впровадження інноваційних моделей навчального процесу в різних типах навчально-освітніх закладів. У роботі узагальнено теоретичні напрацювання у галузі інноваційних підходів до навчального процесу, зокрема технологічного і дослідницько-пошукового, вивчено педагогічні засади побудови моделей навчальгого процесу в умовах інноваційних підходів, досліджено вплив інноваційного підходу на формування творчих здібностей учнів середнього шкільного віку в начально-освітніх закладах На основі здійснення експерименальних досліджень створено інноваційну модель формування творчих здібностей учнів середнього шкільного віку у процесі дослідницько-пошукової діяльності, в результаті впровадження якої виявлено значний приріст у встановлених рівнях сформованості творчих здібностей учнів.`

Дата захисту: 02.02.2000

Місце захисту: Волинський державний університет імені Лесі Українки

Науковий керівник: Плахотнік Ольга Василівна, д.пед.н., проф., 13.00.01