Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Сафронов Сергій Олегович

Методика розслідування умисного заподіяння тяжкого і середньої тяжкості тілесних ушкоджень

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: діяльність по розслідуванню злочинів, передбачених ст. ст. 101 і 102 Кримінального кодексу України. Мета дослідження: розробка теоретичних основ і методичних рекомендацій по підвищенню ефективності розслідування зазначених злочинів. Методи дослідження та апаратура: узагальнення та аналіз кримінальних справ, анкетування, інтерв'ювання, аналіз, синтез, статистичний та системно-структурний метод. Теоретичні результати і новизна: вперше в Україні розроблено методику розслідування умисного заподіяння тяжкого і середньої тяжкості тілесних ушкоджень, в аспекті удосконалення та розвитку існуючих розробок щодо розслідування злочинів про тілесні ушкодження. Практичні результати і новизна: викладені рекомендації можуть бути використані у діяльності органів дізнання та слідства, на стадії судового слідства, у науковій діяльності, у навчальному процесі юридичних вузів. Предмет і ступінь впровадження: результати дисертації використовуються в навчальному процесі, результати дисертаційного дослідження надіслані у МВС України, пропозиції щодо чинного законодавства надіслані у Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Ефективність впровадження: методичні рекомендації отримали позитивну оцінку, а пропозиції щодо чинного законодавства враховані при підготовці проекту КПК України. Сфера використання: навчальний процес, професійна підготовка фахівців ОВС України, використання при розкритті та розслідуванні злочинів.`

Дата захисту: 28.01.2000

Місце захисту: Університет внутрішніх справ

Науковий керівник: Гаєнко Володимир Іванович, к.ю.н., доц., 12.00.09