Ціна: UAH 100


Подцерковний Олег Петрович

Організаційно-правові основи розрахункових відносин у господарському комплексі України.

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: організаційно-правовий вплив на розрахункові відносини, його динамічні та статичні властивості. Мета дослідження: визначення місця, ролі та структури механізму правової організації у системі владного впливу на розрахункові відносини, виявлення передумов, закономірностей, чинників та умов ефективного функціонування розрахунків у господарському комплексі України. Методи дослідження і апаратура: діалектичий метод пізнання соціальних процесів, висновки тектології, загальна теорія та соціологія права, системно-структурний, порівняльно-правовий та інші, використані Конституція України, закони України, укази Президента України, нормативні акти центральних органів виконавчої влади і Національного банку України. Теоретичні і практичні результати: теоретичне обгрунтування структури сучасного господарсько-правового впливу на розрахункові відносини в Україні, конкретизація взаємодії публічно-правових та приватно-правових прийомів, визначення місця правового удосконалення платіжних спосовів у структурі заходів щодо подолання платіжної кризи, єдиний науковий підхід до дослідження готівкового та безготівкового засобу розрахунків, організаційно-правові рекомендації щодо вдосконалення господарського законодавства в області розрахункового процесу. Новітність: вперше у монографічному плані із системних позицій представлена організаційно-правова концепція побудови систем розрахункових відносин в Україні, розмежовані поняття: розрахунки та розрахункові відносини, платежі та розрахунки, суб'єкт розрахунків та суб'єкт розрахункових відносин, розрахункове зобов'язання, створені основи теорії організації платежів із рахунків, минаючи волевиявлення платників, показана практична цінність наукового забезпечення категорії розрахункових відносин, піддана критиці відмова від акцептної форми розрахунків, запропоновано концепцію розмежування інструментальних та інтегративних форм безготівкових розрахунків. Галузь використання: практичні робітники при вирішенні проблем платіжної кризи, державні органи управління, підготовка навчально-методичної літератури, науково-дослідна робота, учбові процеси юридичних та фінансово-економічних вузів у сфері розрахункових правовідносин.`

Дата захисту: 22.12.1999

Місце захисту: Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

Науковий керівник: Васильєв А. С., д.ю.н., проф., 12.00.07