Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Кузьмін Ренат Равелійович

Застосування господарсько-управлінських санкцій як засіб детінізації економіки

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: відносини, що виникають при здійсненні тіньової господарської діяльності, а також при реалізації державної програми запобігання, припинення і легалізації тіньового господарювання, законодавство України. Мета дослідження: обгрунтування теоретичних і практичних аспектів застосування господарсько-управлінських санкцій, як засобу детінізації економіки, розробка на цій основі рекомендацій по удосконаленню чинного законодавства, а також визначення основних шляхів усунення протиріч у чинному господарському законодавстві, що перешкоджують реалізації державної програми боротьби з тінізацією господарської діяльності. Методи дослідження і апаратура: діалектичний метод пізнання, наукові методи теоретичного, формально - логічного, системного, структурно - функціонального, нормативно - порівняльного аналізу. Теоретичні і практичні результати: розроблено практичні рекомендації і пропозиції по удосконаленню господарського законодавства, які застосовуються правоохоронними і контролюючими органам и в боротьбі з тіньовим господарюванням. Матеріали дисертації використані у процесі організації діяльності органів Державної податкової Адміністрації Донецької області, державних органів виконавчої влади, Донецького територіального відділення Антимонопольного комітету України. Новітність: вперше виконано комплексне дослідження, присвячене проблемам застосування господарсько-правових засобів детінізації економіки в Україні, сформульовано суть та зміст понять `тіньова економіка`, як категорії більш об'ємної, і `тіньове господарювання`, як частини тіньової економіки, визначено види тіньового господарювання, визначено і обгрунтовано застосування господарсько-управлінських санкцій як засіб детінізації економіки. Матеріали дисертації дають можливість комплексного уявлення про основні принципи і методи розв'язання проблеми запобігання і припинення тіньового господарювання, можливості легалізації деяких його форм. Галузь використання: нормотворчі органи в Україні, міністерства й відомства, органи Антимонопольного комітету України, учбові заклади.`

Дата захисту: 22.12.1999

Місце захисту: Донецький державний університет Міністерства освіти України

Науковий керівник: Бобкова А.Г., к.ю.н., доц., 12.00.04