Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Ашурков Олег Олексійович

Особливості правового регулювання зовнішньоекономічних відносин купівлі-продажу

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: сукупність джерел (форм вираження) права, що регламентують зовнішньоекономічні відносини за договором купівлі-продажу товарів у їхньому взаємозв'язку. Мета дослідження: визначення значення і ступеня взаємодії основних регулюючих елементів системи правових засобів, що регламентують відносини в зовнішньоекономічній сфері і виявлення основних особливостей правового регулювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу. Методи дослідження і апаратура: загальний діалектичний підхід і спеціальні наукові методи: формально-логічний, порівняльне-правовий, системно-структурний, аналізу і синтезу, історичний. Теоретична основа - базові науково-теоретичні положення, що належать як загальної теорії права, так і відповідним галузевим юридичним наукам: господарському, цивільному, міжнародному приватному праву. Теоретичні і практичні результати: обгрунтовані і сформульовані універсальні критерії понять зовнішньоекономічної господарської діяльності, зовнішньоекономічного договору ( контракту), звичаю ділового обороту, оцінені і виділені особливості правового регулювання відносин по зовнішньоекономічних контрактах, їхні регламентуючі можливості, обгрунтовані пропозиції по удосконалюванню господарського законодавства України, що регламентує зовнішньоекономічну діяльність і механізму його реалізації, дані рекомендації для учасників зовнішньоекономічних операцій по виключенню конфліктних ситуацій під час практичного виконання контрактів, мінімізації витрат і ризиків. Новітність: вперше визначено особливості правової природи зовнішньоекономічної господарської діяльності, обгрунтована її галузева приналежність, на основі усталюваних у міжнародному обороті ознак розроблені поняття зовнішньоекономічної господарської діяльності, договору в цій сфері, виявлені найбільш істотні засоби правового регулювання зовнішньоекономічних контрактів, визначені регламентуючі можливості відповідних засобів, рівень їхнього взаємозв'язку і взаємодії. Галузь використання: нормотворчі і правозастосу-вальні органи в Україні, міністерства і відомства, суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, навчальні заклади.`

Дата захисту: 30.09.1999

Місце захисту: Донецький державний університет Міністерства освіти України

Науковий керівник: Чувпило О.О., д.ю.н., доц., 12.00.04