Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Комах Олена Володимирівна

Правовий статус підприємств роздрібної торгівлі

 

Анотація: `Сукупність господарських правовідносин, що виникають у процесі становлення нових видів підприємств роздрібної торгівлі, адекватних новим умовам господарбвання. Мета: розвиток теоретичної бази системного правового регулювання господарської діяльності в умовах ринкових відносин і розробка пропозицій по удосконаленню законодавства, що регулює відносини в сфері торгівлі. Методи дослідження і апаратура: методи: аналізу й узагальнення, вибіркового дослідження, формально-логічний, порівняльно-правовий, раціональний, статистичний, історичний. Методологічною основою є діалектичний метод пізнання. Теоретичні і практичні результати: досліджено зміни, які виникли в регулюванні діяльності підприємств роздрібної торгівлі у зв(язку з реформуванням економіки, показано особливості приватизації підприємств роздрібної торгівлі, проаналізовано існуючі різні підходи до колективної форми власності та розповсюдження цієї форми власності серед підприємств роздрібної торгівлі, дослідженно основні питання створення роздрібних т оргових підприємств в формі акціонерних товариств, сформульовано основні вимоги до підприємств роздрібної торгівлі, що дають право на здійснення торгової діяльності, сформульовано пропозиції щодо подальшого збільшення відповідальності роздрібних торгових підприємств перед споживачами при впровадженні нових форм торгівлі, визначено необхідність впровадження в Україні асоційованої торгівлі. Новітність: проведено глибокий аналіз правового регулювання діяльності підприємств роздрібної торгівлі різноманітних форм власності,визначено напрямки подальшого розвитку законодавства з питань регулювання нових видів підприємств роздрібної торгівлі, обгрунтовано необхідність державного регулювання діяльності роздрібних торгових підприємств. Сфера використання: Міністерство зовнішньоекономічних стосунків та торгівлі України, підприємства роздрібної торгівлі, учбові заклади.`

Дата захисту: 11.11.1999

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Мамутов В.К., д.ю.н., проф.,акад. HАHУ, 12.00.04