Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Петров Роман Арестович

Правове становище українських суб'єктів господарювання в Європейському Співтоваристві

 

Анотація: Cпільний Ринок ЄС, свобода ділового заснування та надання послуг на внутрішньому ринку ЄС українських суб'єктів господарювання. Розробка пропозицій щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС з метою створення сприятливих умов для економічної діяльності та інвестування в Україну. Методами дослідження є конкретно-соціологічний, формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, історичний аналіз та узагальнення. Зроблено науковий аналіз і обґрунтування основних напрямків адаптації законодавства України до законодавства ЄС. Обгрунтувано необхідность включення в Національну Концепцію адаптації законодавства України до законодавства ЄС положень про захист прав акціонерів і робітників компанії, розширення можливостей публічного доступу до інформації про результати діяльності компанії. Галузь використання є нормотворчі органи в Україні, міністерства й відомства, підприємства усіх форм власності, учбові заклади.

Дата захисту: 12.11.1999

Місце захисту: Донецький державний університет

Науковий керівник: Чувпило О.О., д.ю.н., доц., 12.00.04