Ціна: Зателефонуйте, аби уточнити ціну


Малига Вікторія Анатоліївна

Правове забезпечення санації та мінімізації негативних наслідків банкрутства

 

Анотація: `Об'єкт дослідження: матеріально-правові сторони інституту банкрутства, його термінологічна забезпеченість та правове оформлення деяких оздоровчих процедур, призначених для попередження банкрутства, та заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків банкрутства. Мета дослідження: визначення правових засад регламентації банкрутства та процедур його попередження в Україні, виявлення недоліків чинної моделі, аналіз та висвітлення основних принципів і підходів до законодавчого вирішення сучасних проблем. Методи дослідження і апаратура: загальнонаукові та спеціальні методи: логічний, історичний, системно-структурного аналізу, порівняльного аналізу, формально-логічний, формально-структурний та інші. Теоретичні і практичні результати: обгрунтована необхідність внесення змін до легального визначення терміну `банкрутство` та запропоновано його нове формулювання, наведена оцінка їх співвідношення, визначені основні проблеми узгодження інтересів кредиторів та боржників у справах про банкрутство, зокрема , у випадках застосування до боржника реабілітаційних процедур, проаналізовано недоліки та прогалини діючого законодавства про санацію та інші заходи оздоровлення фінансового стану суб'єкта підприємницької діяльності, в результаті чого запропоновано визначення поняття `санація` та `реструктуризація`, `реабілітаційні процедури`, розроблено критерії самобанкрутства, до умов України адаптований зарубіжний досвід правового регулювання банкрутства та заходи його попередження, матеріали дослідження використані при розробці навчального курсу `Правове регулювання відносин власності` для студентів вищих навчальних закладів, висунуті пропозиції з удосконалення чинного законодавства про банкрутство використані при доопрацюванні проекту Господарського (Комерційного) кодексу України, висновки та пропозиції, отримані в результаті дисертаційного дослідження, використані при розробці концептуального плану-схеми реорганізації Української державної компанії `Укрвуглереструктуризація` Міністерства вугільної промисловості Україн и, прийняті до впровадження та поступово реалізуються. Новітність: вперше комплексно проаналізовано державні та ринкові заходи фінансової та будь-якої іншої підтримки боржників - можливих банкрутів, запропоновано шляхи вирішення основних проблем узгодження інтересів кредиторів та боржників у справах про банкрутство. Галузь використання: нормотворчі органи в Україні, міністерства й відомства, українські суб'єкти підприємницької діяльності, учбові заклади.`

Дата захисту: 11.11.1999

Місце захисту: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Науковий керівник: Хахулін В.В., к.ю.н., доц., 12.00.04