12.00.12 - Філософія права

Впорядкувати по:
Назва Автор Ціна Pік Оновити
Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння дійсності Ляшенко Вікторія Миколаївна UAH 100 29.10.1999

Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального права України. Пепеляєв Сергій Геннадійович UAH 100 04.07.2005

Єдність цінностей та істини у праві (філософський аналіз) Бандура Олег Олександрович. UAH 100 20.10.2003

Імперативність моралі у професійній діяльності слідчого: філософсько-правовий вимір Парасюк Василь Михайлович UAH 100 06.05.2008

Інтелектуальна культура юриста: філософсько-правовий аспект Занік Юрій Мирославович UAH 100 24.02.2006

Історичний розвиток концепцій обґрунтування в логіці і філософії права (від античності до початку XIX століття). Войтенко Дмитро Олександрович UAH 100 20.12.2005

Адекватність кримінального покарання як філософсько-правова проблема Махінчук Віталій Миколайович UAH 100 17.05.2002

Вербальний біхевіоризм у діяльності органів внутрішніх справ: філософсько-правовий аспект Балинська Ольга Михайлівна UAH 100 30.11.2007

Гносеологічна природа права (Філософсько-правовий аналіз). Козловський Антон Антонович. Зателефонуйте, аби уточнити ціну 22.05.2000 Докладніше
Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правових систем Шелестов Кирило Олександрович UAH 100 20.02.2010

Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект Романова Альона Сергіївна UAH 100 06.05.2008

Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запорозької Січі XVII-XVIII століть) Андреєв Дмитро Володимирович UAH 100 14.11.2003

Звичаєве право: сутність, генеза, чинність. Жовтобрюх Микола Миколайович UAH 100 13.05.2002

Злочин як соціальне явище: філософсько-правовий аспект Микитчик Олександр Васильович UAH 100 22.11.2002

Класичний і некласичний підходи у філософсько-правовому дослідженні феномену влади Капустіна Надія Борисівна UAH 100 27.01.2006

Контамінація раціонального та гуманістичного вимірів у генезі інституту покарання в контексті європейської правової традиції Яремко Оксана Михайлівна UAH 100 27.02.2009

Концептуальні основи правового реалізму Копоть Володимир Олегович UAH 100 04.07.2008

Культурологічні проблеми правотворчості Шишко Валерій Валерійович UAH 100 19.03.2004

Логіко-методологічні аспекти інженерії знань у правознавстві. Павленко Жанна Олександрівна UAH 100 26.06.2003

Людина в праві: аксіологічний підхід Бігун В'ячеслав Степанович UAH 100 18.06.2004

Показати №  
Результати 1 - 20 з 71