08 - Економічні науки08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки

08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

08.00.06 - Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

08.00.07 - Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика

08.00.08 - Гроші, фінанси і кредит

08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)

08.00.10 - Статистика

08.00.11 - Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

08.01.01 - Економічна теорія

08.01.04 - Економічна історія та історія економічної думки

08.02.02 - Економіка та управління науково-технічним прогресом

08.02.03 - Організація управління, планування і регулювання економікою

08.03.01 - Статистика

08.03.02 - Економіко-математичне моделювання

08.04.01 - Фінанси, грошовий обіг і кредит

08.05.01 - Світове господарство і міжнародні відносини

08.06.01 - Економіка, організація і управління підприємствами

08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит

08.07.01 - Економіка промисловості

08.07.02 - Економіка сільського господарства і АПК

08.07.03 - Економіка будівництва

08.07.04 - Економіка транспорту і зв'язку

08.07.05 - Економіка торгівлі та послуг

08.08.01 - Економіка природокоистування і охорони навколишнього середовища

08.09.01 - Демографія, економіка праці та соціальна політика

08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
Назва Автор Ціна Pік Оновити