12.00.12 - Філософія права

Впорядкувати по:
Назва Автор Ціна Pік Оновити
Розвиток філософії права в XX ст. (англо-саксонська традиція) Вдовина Ганна Анатоліївна UAH 100 01.11.2002

Розвиток філософсько-правової думки про гарантії прав і свобод людини та громадянина Гуренко Марина Миколаївна. UAH 100 02.07.2004

Розум і воля як антропологічні основи права. Трофименко Володимир Анатолійович UAH 100 26.10.2004

Роль соціальної праведливості в розбудові правової соціальної держави Сокуренко Валерій Васильович UAH 100 17.05.2002

Роль соціальної справедливості у забезпеченні соціально-економічних прав людини і громадянина в Українській державі Мозоль Наталія Іванівна UAH 100 05.02.2010

Свобода як категорія права Донченко Ольга Павлівна UAH 100 19.02.2010

Соціальний та правовий порядок як необхідна умова стабільності суспільства Крисюк Юрій Петрович UAH 100 04.07.2008

Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення Луцький Іван Михайлович UAH 100 04.07.2005

Становлення міжнародного права: філософсько-правове дослідження Чайковський Юрій Володимирович UAH 100 04.09.2009

Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект Гураленко Наталія Анатоліївна UAH 100 04.02.2010

Типи праворозуміння як методології основних філософсько-правових дискурсів Кравець Віталій Михайлович UAH 100 16.01.2004

Український світоглядно-філософський гуманізм як засада розвитку національної правової культури Попадинець Галина Олександрівна UAH 100 22.06.2007

Філософія права Новгородцева П.І.: осмислення права і держави в контексті суспільного ідеалу. Литвинов Олександр Миколайович UAH 100 24.10.2005

Філософські проблеми правового виховання молоді (на прикладі закладів освіти МВС України) Штангрет Михайло Йосипович UAH 100 16.02.2007

Філософсько-правові засади конфліктів у сфері професійної діяльності юриста Свиридюк Наталія Петрівна UAH 100 16.04.2010

Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста. Сливка Степан Степанович. UAH 100 22.06.2002

Філософсько-правова спадщина С. Оріховського: феномен професіоналізму правоохоронця Дуфенюк Оксана Михайлівна UAH 100 19.10.2007

Філософсько-правовий аналіз гендерної політики в Україні Івченко Юлія Володимировна UAH 100 26.02.2009

Філософсько-правовий аналіз девіантної поведінки особистості Нікітін Антон Володимирович UAH 100 05.07.2004

Філософсько-правовий аналіз легітимації правової держави Нечипоренко Віталій Олександрович UAH 100 14.02.2003

Показати №  
Результати 41 - 60 з 71