12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Впорядкувати по:
Назва Автор Ціна Pік Оновити
Становлення і розвиток законодавства про господарську діяльність в першій Чехословацькій республіці (1918-1938 рр.). Гомонай Василь Васильович UAH 100 23.09.2004

Становлення і розвиток кримінального права України у Х - першій половині ХVІІ ст. Кудін Сергій Володимирович Зателефонуйте, аби уточнити ціну 14.12.2001 Докладніше
Становлення і розвиток органів дізнання і досудового слідства в Україні (1917-60-ті роки ХХ століття) Губар Сергій Володимирович UAH 100 11.09.2003

Становлення і розвиток органів Державної автомобільної інспекції МВС України (1936-2000 рр.) Хом'як Ярослав Іванович UAH 100 27.05.2003

Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США. Сабецький Борис Вікторович UAH 100 17.05.2002

Становлення і розвиток сімейного права Другої Речі Посполитої (1918-1939 рр.) Онишко Оксана Богданівна UAH 100 28.10.2009

Становлення гегелівського розуміння діалектики громадянського суспільства і держави/шлях Г.В.Ф.Гегеля до`Філоcофії права`/ Костенко Олександр Борисович UAH 100 04.11.2002

Становлення національної державності в Закарпатті (1918-1939 рр.). Ринажевський Богдан Миколайович UAH 100 24.09.2004

Становлення парламентської виборчої системи в Україні (1991 - 2006 рр.) Пономарьова Ганна Павлівна UAH 100 10.03.2010

Становлення системи законодавства України в 1917-1920 роках (Українська Центральна Рада, Гетьманат П. Скоропадського, Директорія УНР). Подковенко Тетяна Олександрівна UAH 100 18.06.2004

Становлення та конституційний розвиток Польської Республіки (1918-1939 рр.) Паславська Ольга Ярославівна UAH 100 16.06.2006

Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект). Ясінська Ліліана Едуардівна UAH 100 10.03.2005

Становлення та розвиток інституту прокуратури в Галичині у складі Австрії і Австро-Угорщини (1849 - 1918 рр.). Панич Назар Юрійович UAH 100 19.03.2009

Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор'ї (кінець УІІ ст. до н.е. -перша половина VT ст. н.е.) Гавриленко Олександр Анатолійович. UAH 100 28.01.2011

Становлення та розвиток внутрішніх функцій української держави Мотиль Іван Іванович UAH 100 21.06.2007

Становлення та розвиток договірно-правової бази українсько-польського транскордонного співробітництва (90-ті рр. ХХ ст. - поч. ХХІ ст.). Колодяжна Вікторія Володимирівна UAH 100 24.06.2009

Становлення та розвиток законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий аспект) Довгань Галина Віталіївна UAH 100 19.03.2009

Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США (історико - правовий аспект). Пильгун Наталія Василівна UAH 100 25.01.2008

Становлення та розвиток міської поліції Російської імперії у другій половині ХVІІІ - на початку ХХ ст. (на матеріалах Одеси) Петровський Володимир Миронович UAH 100 05.10.2007

Становлення та розвиток митної справи на Півдні України з давніх часів до 1917 року (на матеріалах Миколаївської митниці). Ковальський Валентин Казимирович UAH 100 03.07.2004

Показати №  
Результати 421 - 440 з 529