12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Впорядкувати по:
Назва Автор Ціна Pік Оновити
Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів господарювання Східної Галичини та Буковини в складі Австро-Угорщини. Коритко Лілія Ярославівна UAH 100 20.01.2010

Організаційно-правові засади діяльності урядів `першої` та `другої` УНР Благовісний Сергій Григорович UAH 100 23.07.2005

Організаційно-правові засади функціонування зовнішньополітичного відомства в УСРР (1917 - 1929 рр.). Стрєльникова Ірина Юріївна UAH 100 24.06.2009

Організаційно-правові основи діяльності університетів Російської імперії другої половини ХІХ ст. (на матеріалах України) Писарєва Елла Анатоліївна UAH 100 08.09.2001

Організаційно-правове забезпечення реалізації тюремної реформи в Російській імперії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (на матеріалах українських губерній). Неалов Олександр Павлович UAH 100 25.07.2003

Організаційно-правове забезпечення фіскальної політики Російської імперії на території Південної України (остання третина ХVІІІ століття). Саксонов Владислав Борисович UAH 100 09.07.2004

Організація і діяльність комерційних судів Російської імперії: історико-правове дослідження на прикладі Одеського комерційного суду (1808-1917). Балух Валерій Сергійович UAH 100 06.12.2002

Організація і діяльність органів прокуратури Республіки Польща на території Східної Галичини (1919-1939 рр.). Шевчук Іван Іванович UAH 100 22.02.2008

Організація регіональної влади в британських колоніях Північної Америки (XVII-XVIII століття). Калашников Віктор Михайлович UAH 100 14.03.2003

Організація та діяльність судових органів року Таврійської губернії за Судовою реформою 1864 року (60 - 90-ті роки ХІХ ст.) Поляков Іван Іванович UAH 100 22.06.2002

Організація управління Галичиною і Буковиною в складі Австрії ( 1772-1848 рр.). Настасяк Ірина Юріївна UAH 100 02.12.2005

Органічні закони в системі законодавства України Кириченко Олена Миколаївна UAH 100 30.10.2009

Органи внутрішніх справ в системах правоохоронних органів України, Російської Федерації та інших зарубіжних країн: теоретичні аспекти Бондаренко Ігор Володимирович UAH 100 24.06.2004

Органи державного управління та місцеве самоврядування в Російській імперії в другій половині XIX століття (на матеріалах Лівобережної України): історико-правове дослідження Білоконь Микола Васильович UAH 100 15.06.2002

Органи державої влади і управління України другої половини ХVІІ ст. Козаченко Анатолій Іванович UAH 100 23.01.2002

Основи концепції правового регулювання інтернет-відносин в Україні (загальнотеоретичні аспекти) Присяжнюк Олександр Анатолійович UAH 100 26.05.2007

Основоположні принципи права Погребняк Станіслав Петрович. UAH 100 29.12.2009

Особливий суб'єкт інформаційних правовідносин (загальнотеоретичний аспект) Рождественська Олена Сергіївна UAH 100 07.02.2009

Особливості застосування аналогії права при вирішенні юридичних справ Шмаленя Сергій Валерянович UAH 100 20.03.2009

Особливості здійснення юридичної діяльності в умовах германської правової сім'ї Мінченко Ольга Василівна UAH 100 25.06.2009

Показати №  
Результати 181 - 200 з 529