12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Впорядкувати по:
Назва Автор Ціна Pік Оновити
`Сучасна держава в екстремальних ситуаціях: нормативи, органи, функції.` Могил Сергій Костянтинович UAH 100 28.11.2003

Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика. Луць Людмила Андріївна. UAH 100 25.02.2005

Європейська модель конституційної юстиції: теоретико-правові проблеми становлення та розвитку Алексєєнко Ігор Григорович Зателефонуйте, аби уточнити ціну 06.07.2001 Докладніше
Європейське право у галузі оподаткування (загальнотеоретичні та історико-правові аспекти) Слепець Володимир Миколайович UAH 100 11.07.2002

Європейський Союз: правова природа об'єднання Якименко Христина Сергіївна UAH 100 27.10.2009

Єфремівська Кормча - джерело права Київської Русі (кінець ХІ - початок ХІІ ст.) Цвєткова Юліанна Володимирівна UAH 100 26.08.2003

Ідея прав людини у політико-правовій думці України (IX - початок XX століття). Мороз Сергій Петрович UAH 100 28.05.2002

Інноваційні моделі навчального процесу в сучасній школі (на матеріалах різних типів навчально-освітніх закладів України) Матіюк Ірина Олексіївна Зателефонуйте, аби уточнити ціну 02.02.2000 Докладніше
Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України у Х - середині ХІХ ст. (історико-правовий аспект) Бачур Борис Степанович UAH 100 13.03.2004

Інститут конституційної юстиції: історичні та політико-правові аспекти. Міхєєва Тетяна Павлівна UAH 100 18.05.2010

Інститут конституційного контролю в Чехословаччині, Чехії і Словаччині: історико-правове дослідження (1918-2000 рр.). Переш Іван Євгенійович UAH 100 23.09.2004

Інститут суду присяжних в Україні (історико-правовий аспект). Тернавська Вікторія Миколаївна UAH 100 26.10.2007

Інститут тимчасового генерал-губернатора в Україні у кінці ХІХ - на початку ХХ ст. МоскальГеннадійГеннадійович UAH 100 11.07.2002

Історія кримінально-правової боротьби з посяганнями на право власності в Україні (1917-1927 роки). Волох Олена Василівна UAH 100 15.03.2002

Історичний досвід розвитку земельного законодавства в Україні (1917-1921 рр.) Заріцька Ірина Михайлівна UAH 100 22.05.2009

Історичний досвід становлення та розвитку законодавства про вугледобувну промисловість в Україні (ХVІІІ-ХХІ ст.) Мозуляка Олексій Олександрович UAH 100 02.04.2004

Автономістські ідеї в політико-правовій думці кримськотатарського народу (1783 - 1918 рр.). Таран Павло Євгенович UAH 100 27.02.2004

Автономні регіональні утворення в іспанській правовій традиції: історико-юридичне дослідження Тимощук Олександр Олександрович UAH 100 30.10.2009

Аграрне законодавство царської Росії в Україні епохи капіталізму (ІІ пол. ХІХ - поч. ХХ ст.) Селіхов Дмитро Анатолійович UAH 100 28.05.2002

Адміністративно-поліцейський апарат царизму в Україні у ХVIII - першій половині XIX ст. Талдикін Олександр Васильович UAH 100 04.07.2000

Показати №  
Результати 1 - 20 з 529