Виконавець: Сулим В. М.

Рік затвердження теми: 2001

Науковий керівник (консультант):

Наукова установа: Волинський державний університет імені Лесі Українки

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07