Виконавець: Мартян О.В.

Тема: Принципи змагальності та рівності усіх учасників перед законом і судом в адміністративному праві України

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н. Капля О.М.

Наукова установа: Академія управління МВС

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07