Виконавець: Мамай К.В.

Тема: Організаційно-правові засади службово-бойової діяльності підрозділів міліції громадської безпеки органів внутрішніх справ

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц. Заросило В.О.

Наукова установа: Академія управління МВС

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07