Виконавець: Максименко О.В.

Тема: Адміністративно-правові засади реалізації ювенальної політики в Україні

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): Д.Ю.Н., ДОЦ. Заросило В.О.

Наукова установа: Академія управління МВС

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07