Виконавець: Кондратенко В.М.

Тема: Принципи гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): к.ю.н. Капля О.М.

Наукова установа: Академія управління МВС

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07