Виконавець: Зубчик С.С.

Тема: Адміністративно-правові засади організації охорони торговельної фірми

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., ДОЦ. Заросило В.О.

Наукова установа: Академія управління МВС

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07