Виконавець: Дудник О.В.

Тема: Діяльність Державної автомобільної інспекції з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц. Заросило В.О.

Наукова установа: Академія управління МВС

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07