Виконавець: Горбань О.М.

Тема: Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів МВС України

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Грохольський В.Л.

Наукова установа: Академія управління МВС

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07