Виконавець: Бурнаховський Р.М.

Тема: Адміністративно-правові засади протидії нелегальній міграції службами ПРФО

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., проф. Білоус В.Т.

Наукова установа: Академія управління МВС

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07