Виконавець: Блажівський П.І.

Тема: Адміністративна відповідальність учасників дорожнього руху

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц. Заросило В.О.

Наукова установа: Академія управління МВС

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07