Виконавець: Любива Ю.В.

Тема: Адміністративно-правовий механізм реалізації фіскальної функції митними органами

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц. Приймаченко Д.В.

Наукова установа: Академія митної служби України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07