Виконавець: Бурцева О.В.

Тема: Забезпечення прав людини під час провадження у справах про порушення митних правил

Рік затвердження теми: 2010

Науковий керівник (консультант): д.ю.н., доц.. Приймаченко Д.В.

Наукова установа: Академія митної служби України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.07