Виконавець: Деркач Е.М.

Рік затвердження теми: 2006

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Гринюк Р.Ф.

Наукова установа: Донецький національний університет

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04