Виконавець: Калюська Н.А.

Рік затвердження теми: 2006

Науковий керівник (консультант): К.Ю.Н., ДОЦ. Шелухін М.Л.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04