Виконавець: Жуков СВ.

Рік затвердження теми: 2006

Науковий керівник (консультант): к.ю.н., доц. Богун В.П.

Наукова установа: Інститут економіко-правових досліджень НАН України

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04