Виконавець: Вебер М.О.

Рік затвердження теми: 2005

Науковий керівник (консультант): Волков В.Д.

Наукова установа: Донецький національний університет

Зауваження Академії правових наук: немає

Кандидатська дисертація зі спеціальності 12.00.04